Janusinfo Region Stockholm logga

Hantering av jäv

Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupper har en gemensam jävspolicy Länk till annan webbplats. där öppenhet kring engagemang och aktiviteter tillsammans med läkemedelsföretag och andra intressenter är central. Samtliga ledamöter ska årligen, eller vid förändrade förhållanden dessemellan, lämna offentliga jävsdeklarationer.

Region Stockholms läkemedelskommitté Länk till annan webbplats. beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertgrupper, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Ledamöter som deklarerat jäv deltar varken i diskussion eller i beslut som rör de berörda läkemedlen/terapiområdena. Ledamot i läkemedelskommittén som även är ledamot i expertgrupp deltar inte i beslut som rör den expertgruppens avsnitt.

Följande ledamöter i Region Stockholms läkemedelskommitté har inte deltagit i beslut till Kloka listan 2024 på grund av jävsituation:

  • Åsa Derolf har deklarerat jäv gentemot företagen Celgene, Janssen och Novartis och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter.
  • Caroline Elmér har deklarerat jäv gentemot företaget Sedana Medical och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter.
  • Johan Falkenius har deklarerat jäv gentemot företaget Merck KGaA och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter.
  • Thomas Kahan har deklarerat jäv gentemot företaget Amgen och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter.
Senast uppdaterad: 16 januari 2024