Janusinfo Region Stockholm logga

Årets preparatförändringar

Här visas förändrade preparat­rekommendationer på Kloka listan 2022 jämfört med 2021. Sortera efter substans eller terapiområde. Det går även att läsa motiveringen till varför ett preparat har utgått. För vissa preparat finns information om varför de inte finns med på Kloka listan.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022