Janusinfo Region Stockholm logga

Årets preparatförändringar

Här visas förändrade preparat­rekommendationer på Kloka listan 2023 jämfört med 2022. Sortera efter substans eller terapiområde. Det går även att läsa motiveringen till varför ett preparat har utgått.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023