Janusinfo Region Stockholm logga

Järn orala droppar utgår

Tillverkningen av Niferex orala droppar har upphört. Därmed utgår den från Kloka listan.

Senast uppdaterad: 23 januari 2024