Janusinfo Region Stockholm logga

gabapentin - Gabapentin 1A Farma

Expertgruppen för smärta och reumatiska sjukdomar

Motivering

För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen men inte är utbytbara, som gabapentin, väljs preparat till Kloka listan som har bra sortiment och pris. Till Kloka listan 2024 valdes ett annat generikum.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024