Janusinfo Region Stockholm logga

turoktokog alfa pegol- Esperoct

Expertgruppen för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Motivering

Efter den senaste trepartsöverenskommelsen finns alternativ med lägre behandlingskostnad. Därför utgår Esperoct från Kloka listan.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024