Janusinfo Region Stockholm logga

melatonin - Melatonin AGB

Expertgruppen för psykisk hälsa

Motivering

I Kloka listan 2024 begränsas preparatrekommendationen för melatonin till att gälla endast Aritonin av sortiments- och prisskäl. Aritonin har utökat sortimentet med tabletter även till styrkorna 4 mg och 5 mg. Dessa styrkor har samma fördelaktiga pris som de lägre styrkorna. Därför utgår Melatonin AGB från Kloka listan.


Senast uppdaterad: 16 januari 2024