Janusinfo Region Stockholm logga

turoktokog alfa - Novoeight

Expertgruppen för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Motivering

Efter den senaste trepartsöverenskommelsen finns alternativ med lägre behandlingskostnad. Därför utgår Novoeight från Kloka listan.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024