Janusinfo Region Stockholm logga

lamotrigin - Lamotrigin ratiopharm dispergerbar tablett

Expertgruppen för nervsystemets sjukdomar

Motivering

För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen men inte är utbytbara, som lamotrigin, väljs preparat till Kloka listan som har bra sortiment och pris. Till Kloka listan 2024 valdes ett annat generikum .

Senast uppdaterad: 16 januari 2024