Janusinfo Region Stockholm logga

progesteron - Lutinus vaginaltablett

Expertgruppen för kvinnosjukdomar och förlossning

Motivering

Alternativet Cyclogest ersätter Lutinus på Kloka listan eftersom preparaten bedöms ha likvärdig effekt och Cyclogest har fördelar i form av tvådosförfarande (jämfört med Lutinus som ska administreras tre gånger per dag) och lägre pris.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024