Janusinfo Region Stockholm logga

insulin glargin - Lantus

Expertgruppen för endokrina sjukdomar

Motivering

Lantus 100 E/ml har funnits med på Kloka listan i andra hand. Inte för nyinsättning men när byte till Abasaglar eller Toujeo bedöms olämpligt.
Eftersom biosimilaren Abasaglar 100 E/ml och Toujeo 300 E/ml har ett lägre pris eller kostar lika mycket så utgår Lantus från Kloka listan.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024