Janusinfo Region Stockholm logga

Preparat som utgått - motiveringar

Innehåll

Preparat som utgått - motiveringar

läkemedelssubstans

Preparat

dipyridamol

Dipyridamol

emedastin

Emadine

kalcipotriol

Zoriaxiol

prednison

Deltison (vid Kronisk inflammtorisk neuropati)

prednison

Deltison (vid MS)

propyltiouracil

Tiotil


Senast uppdaterad: 10 februari 2022