Janusinfo Region Stockholm logga

Sömnstörningar

Uteslut läkemedelsbiverkningar samt somatiska och psykiska orsaker till sömnproblem. Använd i första hand icke-farmakologisk behandling. Vid läkemedelsbehandling bör kort behandlingstid eftersträvas.

Behandling med bensodiazepinliknande sömnmedel som zopiklon hos äldre är förknippat med påtaglig risk för dagtrötthet, balansstörning/yrsel och nedsatt kognition. Dessutom ses rebound-fenomen med sömnstörning vid utsättning, vilket ytterligare försvårar behandlingsavslut.

I första hand

Det är lämpligt att börja behandlingen med en liten receptfri förpackning melatonin och utvärdera effekten innan recept på större mängd förskrivs.

Om fortsatt behandling behövs

Doseras 1–5 mg till natten. Intas vid sänggåendet.

eller

Vid frekventa uppvaknanden under natten eller tidigt uppvaknande

Depottabletten intas 1–2 timmar före sänggående och i samband med måltid.

Depotberedningen är bäst studerad på individer 55–65 år.

Det är inte visat att melatonin ger beroende, toleransutveckling eller utsättningsbesvär. Risk för fall är ofullständigt utvärderat. Dagtrötthet kan förekomma. Effekten utvärderas inom en månad.


*Ingår inte i läkemedelsförmånen.

**Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.

I andra hand

Risk för toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten, medan negativa effekter som dagtrötthet, balansstörning/yrsel och nedsatt kognition kvarstår. Inte för långtidsbruk. Intermittent behandling kan minska risken för toleransutveckling.

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär ; patientinformation


Mannen som inte kunde sova ; undervisningsfilm,

Melatonin ger utökade valmöjligheter för behandling av äldre med sömnstörning;

Kan melatonin underlätta vid uttrappning av z-läkemedel?

Senast uppdaterad: 10 juni 2024