Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Järnbrist

I första hand – peroral behandling

*Ingår inte i läkemedelsförmånen. Fri prissättning gör att priset kan variera mellan olika apotek.


Vid sväljsvårigheter

I andra hand – intravenös behandling

Vid intolerans mot perorala järnpreparat eller aktiv inflammatorisk systemsjukdom.


Vid kortare behandlingsintervall och låg dos (<200 mg)


Vid längre behandlingsintervall och hög dos (>500 mg)
**Begränsad subvention; tlv.se


Renal anemi

Senast uppdaterad: 29 september 2023