Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Öron

Extern otit

Systemisk antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad extern otit. Kraftig svullnad av hörselgången försvårar användning av örondroppar. I sådana fall kan behandling inledas med alsolspritstamponad i 1–2 dygn.

Extern otit; viss.nu

Rengörande behandling kan behövas före applicering.

I andra hand, t.ex. vid terapisvikt

Akut otitis media
Rörelsesjuka

Senast uppdaterad: 29 september 2023