Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Anemi vid benmärgssvikt

Inför beslut om insättande av epoetin bör risken för stimulerad tumörtillväxt beaktas.

För val av erytropoesstimulerare se Renal anemi .

Senast uppdaterad: 28 februari 2023