Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Anemi vid benmärgssvikt

Inför beslut om insättande av epoetin bör risken för stimulerad tumörtillväxt beaktas.

För val av erytropoesstimulerare, se

.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024