Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Huvudlöss

På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Behandling av huvudlöss: lakemedelsverket,se

Senast uppdaterad: 29 september 2023