Janusinfo Region Stockholm logga

Huvudlöss

På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Behandling av huvudlöss :

Senast uppdaterad: 1 mars 2024