Janusinfo Region Stockholm logga

Hudmykoser

Jästsvamp

Pityriasis versicolor

Intertriginös dermatit

I första hand

I andra hand – vid otillräcklig effekt

Dermatofyter (trådsvamp)

Senast uppdaterad: 1 mars 2024