Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Hudmykoser

Jästsvamp

Pityriasis versicolor

Intertriginös dermatit

I första hand

I andra hand – vid otillräcklig effekt

Vaginit, vaginos

Dermatofyter (trådsvamp)

Senast uppdaterad: 29 september 2023