Janusinfo Region Stockholm logga

Nociplastisk smärta

Hälsosamma levnadsvanor

Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt

. Överväg FaR. Konditions- och styrketräning kan minska smärtan och öka funktionen.

Nociplastisk smärta beskriver ett tillstånd med förändrad nociception utan vare sig pågående vävnadsskada, eller skada eller sjukdom i nervsystemet. Läkemedelsbehandling är sällan framgångsrik vid nociplastisk smärta och evidens för specifik läkemedelsbehandling saknas i stort. Den evidens som finns avser fibromyalgi.

Fibromyalgi

Inom ramen för en multiprofessionell handläggning i team

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Vanlig dygnsdos är 10–50 mg. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024