Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Nociplastisk smärta

Nociplastisk smärta uppstår till följd av förändrad nociception i avsaknad av såväl tecken på vävnadsskada, som skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. Nociplastisk smärta kan vara lokaliserad eller generaliserad. Enbart läkemedelsbehandling är sällan framgångsrik vid nociplastisk smärta, exempelvis fibromyalgi. Konditions- och styrketräning kan minska smärtan och öka funktionen.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss . Överväg FaR.
Inom ramen för en multiprofessionell handläggning i team
Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Vanlig dygnsdos är 10–50 mg. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.
Senast uppdaterad: 29 september 2023