Janusinfo Region Stockholm logga

Sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

Vid graviditet, se

.

Mycoplasma genitalium

Avvakta resistensbestämning innan behandling ges då makrolidresistens förekommer.

Överväg remiss till venereolog i komplicerade fall.

Kondylom

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Specialiserad vård

Specialiserad vård

Genital herpes


Klamydia, Mycoplasma genitalium, Kondylom, Herpes simplex ;

,

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner ;

Senast uppdaterad: 1 mars 2024