Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Tyreoideasjukdomar

För diagnostik och behandling av tyreoideasjukdomar, se viss.nu .

TYREOIDEAHORMON

Specialiserad vård

TYREOSTATIKA

Kan orsaka neutropeni och allvarlig leverskada. Vid feber/infektion, kontrollera neutrofila granulocyter akut. Följ leverenzymer regelbundet, särskilt vid behandling med propyltiouracil.


Vid intolerans mot tiamazol

Senast uppdaterad: 29 september 2023