Janusinfo Region Stockholm logga

Perorala antibiotika

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024