Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Perorala antibiotika

*Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.
Senast uppdaterad: 29 september 2023