Janusinfo Region Stockholm logga

Nedre luftvägsinfektioner

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ; Strama Stockholm,

Infektioner orsakade av Haemophilus influenzae ska behandlas med hög dos amoxicillin när det är aktuellt (amoxicillin svaras alltid ”I” i resistensbeskedet, om stammen inte är resistent) vilket innebär 750 mg x 3 för vuxna och 25 mg/kg (max 750 mg x 3) för barn.

Hälsosamma levnadsvanor
  • Rekommendera rökstopp till rökande patienter och familjemedlemmar i samband med luftvägsinfektioner. Läs om .

Akut bronkit

Antibiotikabehandla inte i övrigt lungfrisk patient oavsett etiologi (virus, mykoplasma, andra bakterier).

Pneumoni hos vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 7 dygn
Underliggande KOL
amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn

Resistens förekommer. Sputumodling rekommenderas, särskilt för patienter som har frekventa exacerbationer eller som inte förbättras på initial behandling.

Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

Pneumoni hos barn

Barn 0–5 år

amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (Gäller även då Haemophilus influenzae svarats som ”I” vid odling i öppenvård)
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn


Barn >5 år

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)
Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi
Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 500 mg x 4)
mixtur/granulat till oral suspension


Barn >8 år

doxycyklin 2 mg/kg x 1 i 7 dygn (max 100 mg x 1)

Exacerbation av KOL

Ökad sputumpurulens (obligat), ökad sputumvolym och ökad dyspné (minst två kriterier).

amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dygn
doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 2–4 dygn

Resistens förekommer. Sputumodling rekommenderas, särskilt för patienter som har frekventa exacerbationer eller som inte förbättras på initial behandling.

Influensa

Behandling och profylax vid influensa ;

Covid-19

Covid-19 – akut sjukdom ;

Vaccinationer

För vaccinationer mot influensa, covid-19, pneumokocker och andra agens, se

.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024