Janusinfo Region Stockholm logga

Nikotinberoende

För riskanalys, initial behandling och uppföljning, se Tobaksbruk ;

.

Enkla råd om att sluta med tobak ;

Sluta-Röka-Linjen ;

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ;

Även lågfrekvent rökning medför hälsorisker och behandlingsmålet bör därför vara fullständig rökfrihet.

Råd och stöd till rökavvänjning utgör viktiga hälsofrämjande behandlingar som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast, men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet.

Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel

Ska undvikas för riskgrupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens. Kan med fördel kombineras med nikotinersättningsmedel.

*Begränsad subvention;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024