Janusinfo Region Stockholm logga

Akutbehandling/korttidsbehandling av astma för vuxna och barn

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkla att använda, prisvärda och kan vara fördelaktiga för att minska smittspridning.

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator ;

I första hand

I andra hand

PERORALA STEROIDER

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Astma – akut hos vuxna ;

Astma – akut hos barn och ungdomar ;

Astma hos barn och vuxna ;

Senast uppdaterad: 19 januari 2024