Janusinfo Region Stockholm logga

Hemostatiskt verkande läkemedel

K-VITAMIN

För användning av Konakion Novum, se Antikoagulantiabehandling med AVK och LMH ;

.

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Specialiserad vård

Specialiserad vård

FRISÄTTARE AV VON WILLEBRAND-FAKTORN OCH FAKTOR VIII

FIBRINOLYSHÄMMANDE LÄKEMEDEL

PROTROMBINKOMPLEXKONCENTRAT

Protrombinkomplexkoncentrat är förstahandsalternativ vid allvarlig blödning under warfarinbehandling och ges tillsammans med Konakion Novum. Protrombinkomplexkoncentrat används också i vissa fall med allvarlig blödning hos patienter som behandlas med faktor Xa-hämmare.

Vid blödning under behandling med andra antikoagulantia, se broschyren Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi hos vuxna ;

ANTIDOT TILL DABIGATRAN

Upprepad dos kan behövas.

Senast uppdaterad: 7 juni 2024